جزئیات ملک

اطلاعات تکمیلی

3
آپارتمان
ایران
کمال‌ شهر
600
22,000,000,000
دو کله
همکف از 3
نوساز
5
1.5 دانگ آستانه
1402/02/11

ویژگی ها

توضیحات:
فیلم
تور مجازی