جزئیات ملک

اطلاعات تکمیلی

2
آپارتمان
ایران
0
11,000,000,000
سه بر
همکف از 3
3 سال ساخت
2
1.5 دانگ آستانه
1402/02/09

ویژگی ها

توضیحات:
فیلم
تور مجازی